VISI

Hospital Tanah Merah akan menjadi pusat kecemerlangan yang terunggul di dalam perkhidmatan perawatan melalui warga kerja yang bertanggungjawab, beriltizam dan berkemahiran tinggi dengan mengutamakan aspek budaya korporat, kepuasan pelanggan, penambahbaikan kualiti berterusan, inovasi, teknologi berpatutan dan proaktif serta menggalakkan pengamalan cara hidup sihat dan penyertaan seluruh masyarakat ke arah peningkatan status kesihatan dan kehidupan yang lebih berkualiti.

MISI

Untuk menyediakan rangkaian perubatan dan sokongan yang berkualiti, dinamik serta persekitaran yang selesa kepada pengguna dalaman dan luaran hospital.

OBJEKTIF

Untuk menyediakan rangkaian rawatan perubatan dan sokongan yang berkualiti, dinamik serta persekitaran yang selesa kepada pengguna dalaman dan luaran hospital.

MOTO

Centre of Excellent in Services and Knowledge

DASAR KUALITI

Pengurusan atasan Hospital Tanah Merah yakin dengan komitmen padu dan bertanggungjawab yang berkualiti dan sentiasa berusaha untuk penambahbaikan “Sistem Pengurusan Kualiti” bagi memenuhi kehendak pelanggan.

Setiap anggota dipertanggungjawabkan untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan terbaik mengikut kemampuan selaras dengan etika professional serta amalan piawaian yang telah ditetapkan.