INTRANET

Sistem Pengurusan Tajaan

  • Sistem Pengurusan Tajaan
  • Aplikasi Pengurusan Pakej (e-Pakej)
  • Sistem Daftar Dokumen
  • Sistem Pinjaman Kenderaan Dan Komputer (SPEKK)
  • Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat
  • Sistem Tempahan Kenderaan
  • Sistem Pengurusan Maklumat Latihan (SPML)
  • Sistem Aduan Integreti (e-Aduanintegriti)
  • Sistem Tuntutan Bantuan (e-Bantuan)
  • Sistem Tuntutan Rawatan Perubatan (e-Rawatan)
Leave A Comment