UNIT KUALITI

DIREKTORAT PERUBATAN

 • UNIT PERUBATAN
 • UNIT PSIKIATRI
 • UNIT KECEMASAN DAN TRAUMA

DIREKTORAT PEMBEDAHAN

 • UNIT BIUS
 • UNIT BEDAH
 • UNIT ORTOPEDIK
 • UNIT ORL
 • UNIT OFTALMOLOGI
 • UNIT BEDAH MULUT

DIREKTORAT WANITA DAN KANAK-KANAK

 • UNIT OBSTETRIK & GINEKOLOGI
 • PEDIATRIK

DIREKTORAT SOKONGAN KLINIKAL

 • UNIT RADIOLOGI
 • UNIT PATOLOGI
 • UNIT REHABILITASI
 • UNIT FORENSIK
 • UNIT KAWALAN INFEKSI
 • UNIT FARMASI
 • UNIT DIETETIK DAN SAJIAN
 • UNIT KERJA SOSIAL PERUBATAN
 • UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN
 • UNIT REKOD PERUBATAN
 • UNIT CSSU
 • UNIT KESIHATAN PERSEKITARAN

PENGURUSAN

 • UNIT PENTADBIRAN
 • UNIT SUMBER MANUSIA DAN LATIHAN
 • UNIT KEWANGAN
 • UNIT HASIL
 • UNIT PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN ASET
 • UNIT KEJURUTERAAN
 • UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
 • UNIT KESELAMATAN
 • UNIT PENYELIAAN
 • UNIT KEJURURAWATAN
 • UNIT HAL EHWAL AGAMA ISLAM
 • UNIT PERPUSTAKAAN