PENGENALAN

Unit Kejururawatan ini diketuai oleh seorang Ketua Penyelia Jururawat U42,yang dibantu oleh 2 orang Penyelia Jururawat U36. Menjalankan tugas pengurusan serta membantu menyelia unit  wad dan klinik – klinik  yang terdapat di Hospital Tanah Merah

 

Unit ini adalah induk untuk pentadbiran, perancangan, perlaksanaan pemantauan serta penyeliaan penilaian aktiviti-aktiviti anggota kejururawatan yang merangkumi Ketua Jururawat,Jururawat dan Jururawat Masyarakat, Keseluruhannya  anggota  jururawat sehingga kini ( Sept 2020 ) berjumlah 266 orang.

 

PIAGAM PELANGGAN

Kami beriltizam memberikan perkhidmatan jagaan kesihatan yang profesional, selamat, berkualiti, mesra dan penyayang.

 

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN DAN WAKTU OPERASI

 • Menyediakan perkhidmatan Kejururawatan yang  berkualiti.

 • Menyelaras tenaga kerja Kejururawatan agar bersesuaian dan mencukupi mengikut bebankerja.

 • Merancang dan melaksanakan latihan berterusan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anggota.

 • Memastikan etika dan profesionalisma kejururawatan sentiasa terjamin dan diamalkan melalui aktiviti kaunseling, motivasi dan penyeliaan.

Unit kejururawatan beropersi 24 jam berterusan mengikut giliran syif dan waktu pejabat

 

LOKASI UNIT

Pejabat Unit Kejururawatan terletak di  tingkat 3 bangunan pejabat pentadbiran Hospital Tanah Merah

 

WAKTU OPERASI DAN NO. UNTUK DIHUBUNGI  (General Line)

Waktu beropersi

 • 24 jam berterusan mengikut giliran syif

 • Waktu pejabat.(8.00 am- 5.00PM)

No tel untuk dihubungi:-

 • 09-9545000- sambungan 5034-Matron Norazizah Che Din (KPJH)

 

AKTIVITI- AKTIVITI LAIN YANG RELEVAN

 1. Program Mento-Mentee
 2. Nursing Research
 3. QAP Nursing
 4. NNA
 5. NORNA