PENGENALAN

Unit ini menguruskan sumber manusia iaitu dari segi perjawatan, kenaikan pangkat, pengesahan dalam perkhidmatan serta pencen. Unit ini juga merancang dan melaksanakan program latihan setiap tahun.

 

OBJEKTIF UNIT

Bertanggungjawab terhadap urusan perkhidmatan kakitangan, menyelenggara buku perkhidmatan dan rekod cuti anggota, penyelenggaraan dan mengemaskini fail-fail peribadi anggota, menguruskan pengisian data perjawatan melalui waran perjawatan yang diterima, pemyelenggara profil perkhimatan dalam sistem HRMIS.

 

PIAGAM PELANGGAN

    • Kerahsian maklumat peribadi pelanggan adalah terjamin

    • Semua permohonan perkhidmatan yang dikemukakan oleh anggota akan diproses dalam jangka masa yang ditetapkan mengikut peraturan

    • Proses pengesahan jawatan akan dilakukan dalam masa 1 bulan selepasa genap 1-3 tahun perkhidmatan dengan memenuhi syarat-syarat perkhidmatan.

 

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN DAN WAKTU OPERASI

Bertanggungjawab terhadap urusan perkhidmatan kakitangan, menyelenggara buku perkhidmatan dan rekod cuti anggota, penyelenggaraan dan mengemaskini fail-fail peribadi anggota, menguruskan pengisian data perjawatan melalui waran perjawatan yang diterima, pemyelenggara profil perkhimatan dalam sistem HRMIS.

Waktu Operasi – Ahad 8.00 pagi – 5.00 petang

Khamis 8.00 pagi  – 3.30 petang

 

LOKASI UNIT

Tingkat 2, Bangunan Pejabat Pengarah

 

WAKTU OPERASI DAN NO. UNTUK DIHUBUNGI  (General Line)

Ahad – 8.00 pagi – 5.00 petang

Khamis – 8.00 pagi – 3.30 petang

Nombor telefon 09-9545000

 

AKTIVITI- AKTIVITI LAIN YANG RELEVAN

Tiada