Objektif

Memberi perkhidmatan perubatan yang efisien, komprehensif dan mesra ibadah, merangkumi :

  1. Perkhidmatan perawatan
  2. Perkhidmatan diagnostik
  3. Perkhidmatan rehabilitasi
  4. Perkhidmatan sokongan
  5. Promosi kesihatan

 

VISI DAN MISI

 

Visi

Hospital Tanah Merah menjadi sebuah organisasi yang cemerlang dan memenuhi ekspektasi pelanggan

 

Misi

Hospital Tanah Merah komited:

  • menyediakan perkhidmatan perubatan yang profesional, penyayang, efisien dan mengutamakan pelanggan
  • membentuk organisasi yang inovatif dan produktif
  • membangunkan tenaga kerja yang efisien dan beretika
  • mempromosikan kesihatan kepada masyarakat