VISI

Hospital Tanah Merah akan menjadi pusat kecemerlangan yang terunggul di dalam perkhidmatan perawatan melalui warga kerja yang bertanggungjawab, beriltizam dan berkemahiran tinggi dengan mengutamakan aspek budaya korporat, kepuasan pelanggan, penambahbaikan kualiti berterusan, inovasi, teknologi berpatutan dan proaktif serta menggalakkan pengamalan cara hidup sihat dan penyertaan seluruh masyarakat ke arah peningkatan status kesihatan dan kehidupan yang lebih berkualiti.

MISI

Menyediakan rangkaian perubatan dan sokongan yang berkualiti, dinamik serta persekitaran yang selesa kepada pengguna.

MOTTO

“Menjejak Kualiti, Menjana Kecemerlangan “